Ранно детско развитие / Що е то Ранно детско развитие?

Що е то ранно детско развитие?

Това е специално създадена среда, в която живее детето. Тя е с необичайни предмети и обекти за разглеждане и опознаване.

Това е"неограничена" физическа активност и "площадки" за ранно овладяване на тялото.

Това са разнообразви играчки от прости подръчни материали даващи много тактилни, зрителни, звукови и обонятелни усещания

Това са игри измислени и направени от родителите според интереса на детето

Това са книжки с ясни картинки и големи букви

Това са кубчета с картинки, букви, срички, скоито детето играе заедно с родителите

Това са дейности, които детето извършва заедно с родителите-разходки, игри, екскурзии, пеене, четене на книжки....

Ранното детско развитие е активната позиция на майката в първите години от живота на детето.