Ранно детско развитие

Що е то Ранно детско развитие?

Що е то ранно детско развитие? Това е специално създадена среда, в която живее детето. Тя е с необичайни предмети и обекти за разглеждане и опознаване. Това е"неограничена" физическа активност и "площадки" за ранно овладяване на тялото. Това са разнообразви играчки от прости подръчни материали даващи много тактилни, зрителни, звукови и обонятелни усещания Това са игри измислени и направени от родителите според интереса на детето Това са книжки с ясни картинки и големи букви Това са кубчета с картинки, букви ...

Прочети