"Ла Вита Нове" / Акушерска женска консултация

БРЕМЕННА СЪМ! ЩЕ ИМАМЕ БЕБЕ!П

 Моменти на щастие, изненада, гордост от новината, че ще ставате родители .Чувствате се на седмото небе!

 Време е за избор на специалист, който да наблюдава вашата бременност.

Имате възможност да избирате :

Наблюдение от акушер-гинеколог по здравна каса

Наблюдение от лекар в частен кабинет или болница

Наблюдение от акушерка в Акушерски кабинет "Ла Вита Нова"

Бременността е нормално физиологично състояние на жената. Когато тя протича нормално и безпроблемно проследяването ѝ в по-голямата част от света е отговорност на акушерката. В Акушерски кабинет „Ла Вита Нова“ се придържаме към световните практики - наблюдението да става от опитни акушерки, които могат да разграничат нормалното от патологията.

Освен медицинската част от това наблюдение, което  е от изключителна важност се отделя време и на грижата за емоционалното състояние на двойката.Включени  са беседи, разговори по теми, които вълнуват бъдещите родители.

Пренаталната подготовка за раждането включва и много практически упражнения.Всичко, което се предлага в Акушерски кабинет „Ла Вита Нова“ може да се обедини в една дума“ОБГРИЖВАНЕ“ по време на бременността, раждането и следродовия период.Изграждането на доверие между бременната и нейния партньор и акушерката, която ще я придружава в най-важния момент от живота се изгражда бавно, но е от основно значение за щастливия край-раждането на новия живот.

 

Първите моменти на изненада, споделяне, радост отстъпват място на хиляди въпроси  от най-различно естество-работа, хранене, спорт, движение, пътуване, секс, лекарства, домашни любимци….Мога още да изброявам.Към  тях  може да се добавят и още , които са свързани с някои неразположения провокирани от самата бременност.нната и нейния партньор и акушерката, която ще я придружава в най-важния момент от живота се изгражда бавно, но е от основно значение за щастливия край-раждането на новия живот

.В традиционната женска консултация, която се води от акушер-гинеколог не винаги има достатъчно време за провеждане на по-дълъг разговор.

Именно тази празнина в проследяването на нормална бременност ще запълним.Имаме достатъчно време, за да отговорим на всички въпроси и да разсеем съмненията и страховете.
Отделеното време  за разговор в никакъв случай не пренебрегва медицинската част от наблюдението ,защото тя е основната дейност на акушерски кабинет „Ла Вита Нова“.Опитната акушерка,знае какви са рисковете при различни здравословни проблеми,за да насочи бременната за лечение при съответния специалист.

За повече информация обадете се на телефон 0887613231 , 0895 006424