Раждане с акушерка

Раждане във вода

Р А Ж Д А Н Е В Ъ В В О Д А Раждането във вода за първи път се експериментира в Русия през 60- те години на 20 век. Днес се практикува в много страни ,особено при домашни раждания и в някои клиники.Водното раждане постепенно добива все по-голяма популярност и е част от естественият процес на раждането. У нас за водното раждане се говори като екзотика и прищявка ,затова и няма голяма популярност сред жените . Най-често към такъв вид раждане се насочват бременн ,които са отдадени на идеята за напълно естествено раждане, без намес ...

Прочети