Полезно / Новото шише MAM Anti-Colic

Новото шише МАМ Anti-Coic намалява епизодите на Хипоксемия  (понижено съдържание на кислорода в кръвта  ) по време на хранене на недоносените бебета

Проучване: проведено  от Д-р Алехандро Женик,  болница в Буенос Айрес, Арженитна

Изследването има за цел да проследи храненето при недоносените бебетата в болницата с цел подобряване на храненето, като се намали стреса от кислородна десатурация (понижено съдържание на кислорода в кръвта  ). Изследва се новото шише МАМ Anti-Coic  сравнено със стандартно шише използвано в болницата до момента.

Новото шише МАМ Anti-Coic  има клапа и биберон, които взаимно работят , за да може процеса на хранене максимално да се доближи до кърменето

.Методи:

Избрани са 34 клинично стабилни недоносени бебета, 35-та  гестационна седмица, тегло 1163г, не са приемали кислород,  които са близо до времето за изписване. Хранени са 100 % с дневната доза мляко през устата.

Използвани са 2 типа шишета :

Едното шише е стандартно болнично шише с права и цилиндрична форма без клапа и вентилационни отвори и с традиционна форма на биберона . Докато бебето суче мляко от това шише се образува вакуум в бутилката. При продължаване процеса на хранене това негативно налягане се увеличава с увеличаване  силата на сучене. Тази ситуация води до трудност на смукателната сила и/или води намаляване в потока на консумираното мляко.

Второто шише е МАМ Anti-Colic. При него има система за вентилация, която предотвратява образуването на вакум в шишето. Голямата вентилационна основа изравнява разликите в налягането. Тя осигурява един равномерен поток на млякото, защото може да реагира по-бързо и по-ефективно също и с интегрирания в биберона вентилационен отвор .

 

Създаденият от МАМ биберон имитира гърдата на майката във форма и усещане. Биберонът съдържа вътрешно оребряване, за да предпази от слепване. Нежната текстура имитира кожа на гърдата на майката. Широката издутина на биберона предоставя достатъчно пространство, за да може устните да се затворят плътно, така че бебето да се храни непрекъснато без да поглъща въздух.

 

Протичане на изследването:Бебетата се  оценяват 2 пъти през деня, по време на две последователни хранения .Те са изследвани 5 мин. преди и по време на храненето с шише, на 3 часови интервали при използването на 2-те различни шишета. Последователността е  определена на случаен принцип.  Бебетата сами решават кога да пият от шишето и всичките хранения се  извършват с изцедена кърма от техните майки.Основният показател, който е изследван е тежестта и модела на кислородна десатурация (понижено съдържание на кислорода в кръвта  ). Кислородната сатурация е отчетена чрез оксиметър поставен върху крачето на кърмачетата. Вторичният показател е сравнение на ефикасността на хранене през устата ( общ обем преминал минус загубен обем при храненето, разделено на времето за хранене) по време на използване на двете шишета за хранене и процента на изтичане или загуба на мляко ( чрез претегляне на лигавника преди и след всяко хранене върху общия обем на млякото, което е излязло от шишето

Резултати:

1.Десатурация :(понижено съдържание на кислорода в кръвта  ) – базовата SPO2 е в клинично приемлив диапазон. Недоносените бебета, които са нормално снабдени с кислород от стайния въздух имат значителна десатурация по време на хранене с обикновено шише.

Като се вземат в предвид всички промени в десатурацията, SPO2 по време на хранене ( кислородната сатурация – насищане с кислород в кръвта) е значително по-голяма при бебета хранени с новото  шише МАМ Anti- Colic, сравнено със стандартното шише.

 

2. Хранене : Процента на загуба на мляко намалява при новото  шише МАМ Anti- Colic сравнено със стандартното шише

Дискусия:

Предишни изследвания доказват, че кърмените бебета имат по-добра кислородна сатурация от тези хранени с шише. В действителност проучванията показват, че има по-малко прекъсване на дишането по време на кърмене сравнено с храненето с шише, което може да доведе до по-високата наситеност с кислород при кърмене. Бебета с по-ниско кислородно насищане са склонни да имат по-кратки епизоди на сучене. Те също са склонни на възстановително дишане между епизодите на сучене. Сегашните проучвания потвърждават, че недоносените бебета продължават да имат често случаи на кислородна десатурация по време на хранене с шише. Въпреки това, изследователите доказват, че бебетата хранени с новото шише МАМ Anti-Colic, което не позволява натрупване на вакуум,  имат по-малко случаи на кислородна десатурация. Ниското насищане с кислород по време  на хранене въздейства на способността на бебетата да организират и поддържат умението да се хранят с уста. Ниската наситеност с кислород при бебетата хранени със стандартното шише обяснява по-лошите резултати при хранене. Резултатите от тези изследването показват, че общия модел на хранене и кислородната сатурация при новото шише Anti- Colic са близки до физиологичните

Интервю с  изследователите:     

  Др. Женик, какво е значението на Вашето проучване?

постигането на независимо хранене и съкращаване на хоспитализацията, но и ускорява по-ранно събиране на семейството, като улеснява връзка майка-бебе Подобряването на уменията за оралното хранене при недоносените  бебета не само ускорява. Потенциално, то също може да намали дългосрочно затрудненията при хранене. Това проучване показва, че елиминирането на съпротивлението на потока породен от вакуума, който се образува нормално  при стандартното шише, води до подобряване на  процеса на оралното хранене без значително промяна в усилията за сучене.

Още нещо, физическото налягане в канала на млечната жлеза, от която млякото се изтласква навън от зърното, остава постоянно по време на кърмене, докато бебето пие. Това постоянно физическо налягане е в основата на новото Анти-колик шише, което с помощта на вентилационната основа  поддържа равномерно налягане на млякото. Ето защо тази специална система за хранене наподобява постоянното налягане в гърдата на майката,което осигурява и по-добро насищане с кислород (по-малко случаи на десатурация).