Новини / Начало на нов курс на подготовка

За да протече едно раждане по-лесно, с по-малко интервенции, спокойно и да остави хубави спомени предварителната подготовка е от съществено значение.

Не само теоретичната подготовка, но и чисто практически похвати за преодоляване на дискомфорта и подкрепата от партньора в различните етапи на раждането и последващите грижи за бебето ще ни направи един екип.

Не оставяйте  всичко на случайността,а  се подгответе за срещата с вашето бебе!

Винаги може да се включите в подготвителните курсове за раждане и грижи за бебето в Училище за бъдещи родители АЗ ТИ ТО според вашите възможности като време и срок на бременността.

За повече информация се обадете на тел 0887 613231 и ще разговаряте с мен Емилия Казълова