Акушерско звено

Акушерка консултация

Когато вече сте установила, че сте бременна трябва да вземете решение кой и къде ще наблюдава вашата бременност. В България изборът е сведен до две възможности- при акушер-гинеколог по здравна каса или на частна практика. От началото на тази година в София съществува още една възможност- наблюдение на нормална бременност от акушерка в новооткритото Акушерско звено в болница "Свети Лазар". Акушерската консултация една нова възможност с индивидуален подход в наблюдението на нормално протичаща бременност. Освен рутините прегледи ...

Прочети